Strona główna » BlackBox No.29 — Róże i plany
Piotr Budzisz | 1 mar­ca 2017 | Wieś­ci
W niedzielę 26 lutego odbyło się nasze 29 spotkanie. Black­Box zaw­itał do kole­jnego miejs­ca — uroczego Dworku Sier­akows­kich w Sopocie. His­to­ryczne mury stały się przepiękną scener­ią dla gry “Róże Pogorzeliska” napisanej praw­ie 11 lat temu przez Mał­gorza­tę Sobczyk i Marci­na Słowikowskiego. Larp dobrze zniósł próbę cza­su. Per­fek­cyjnie prowad­zona przez Daniela Krza­czkowskiego roz­gry­wka przeniosła pięt­nas­tu graczy do świa­ta pol­skiego sys­te­mu RPG Monastyr. Przez całość gry towarzyszył nam też Alek­sander Domańs­ki. Już wkrótce zobaczy­cie na naszej stron­ie fan­tasty­czne zdję­cia jego autorstwa. Tym­cza­sem niesiemy wam garść wieś­ci doty­czą­cych naszych kole­jnych spotkań w tym sezonie. Potwierdzil­iśmy już wszys­tkie ter­miny i zaprasza­my was na następu­jące wydarzenia:
  • BB30 — 12 mar­ca, Gdy­nia, Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych
  • BB31 — 26 mar­ca, Sopot, Dworek Sier­akows­kich
  • BB32 — 9 kwiet­nia, Gdy­nia, Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych
  • BB33 — 23 kwiet­nia, Gdańsk, Klubo­ga­le­ria Bunki­er
  • BB34 — 7 maja, Gdy­nia, Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych
  • BB35 — 28 maja, Gdańsk, Klubo­ga­le­ria Bunki­er
Zachę­camy do rez­erwacji ter­minów w kalen­darzach.

Do zobaczenia!

Przewiń do góry