Strona główna » Zapisy na Didaskalia
Piotr Budzisz | 9 mar­ca 2017 | Wieś­ci

Drodzy bywal­cy spotkań Black­Box 3City

Pomi­mo tego, iż nasze najbliższe spotkanie jest bezpłatne, uru­chomil­iśmy zapisy online. Dzię­ki rejes­tracji będziecie mieć pewność, że jest dla was zarez­er­wowane miejsce w grze.

Czeka­ją na was:

  • 4 role dla Pań,
  • 2 role dla Panów,
  • 3 role bez przyp­isanej płci.

Jeśli zare­jestru­je­cie się, a z jakichś przy­czyn nie będziecie mogli przy­być — bard­zo prosimy o jak najszyb­szą infor­ma­cję o waszej rezy­gnacji z gry.

Zaprasza­my i nieod­mi­en­nie zachę­camy do przy­by­cia w towarzys­t­wie kolegów i koleżanek, mężów i żon, pro­fesjon­al­istów i ama­torów, solistów i chóru. Do zobaczenia na grze Didaskalia!

Do zobaczenia

P.S. Jeśli star­czy nam cza­su, oprócz gry Agniesz­ki “Wiedźmy” Piwnick­iej, przetes­tu­je­my również nowy freeform Pio­tra “Kuli” Milewskiego. Ponieważ gra jest jeszcze w sta­di­um “w budowie” zde­cy­dowal­iśmy się nie umieszczać jej opisu na stron­ie inter­ne­towej.

Przewiń do góry