Strona główna » BB51 — gdzie gramy, jak trafić?
Piotr Budzisz | 29 wrześ­nia 2018 | Wieś­ci
Kochani, już dziś star­tu­je nasz pier­wszy trójmiejs­ki week­end z larpa­mi i warsz­tata­mi. Aby zre­dukować ryzyko błądzenia po mieś­cie Gdańsku, przy­go­towal­iśmy pod­powiedzi graficzne. Po pier­wsze: Budynek NOTu, w którym odbędą się … …W sobotę, 29go wrześ­nia:
  • warsz­taty o emoc­jach i spotkanie infor­ma­cyjne o set­tin­gu Wam­pir: Mroczne wie­ki w którym osad­zony jest larp New Blood (start o 11:00);
  • warsz­taty o sta­tusie i larp “Elek­tryczne Owce” (start o 15:00).
…W niedzielę, 30go wrześ­nia:
  • warsz­taty o pro­jek­towa­niu warsz­tatów i śni­adanie lar­powe (start o 11:00);
  • warsz­taty o bez­pieczeńst­wie i larp Oceń mnie (start o 15:00).
Grafi­ka poniżej przed­staw­ia wejś­cie do budynku, z którego należy sko­rzys­tać. ład­ny screen, ale gdzie to jest? I gdzie Gramy pozostałe gry?
  • pier­wszy pin od lewej — Ratusz Staromiejs­ki; tam w sobotę, od 18:00, moż­na robić mak­i­jaż i szykować się do larpu New Blood, który rozpocznie się o 19:00;
  • dru­gi pin od lewej — budynek NOTu, który widać na zdję­ciu powyżej;
  • trze­ci pin od lewej — Klubo­ga­le­ria Bunki­er, w której o godzinie 19:00 w niedzielę rozpocznie się larp Degree of Apoc­a­lypse.

Do zobaczenia!

p.s. Zwłaszcza na warsz­taty, uzbro­j­cie się w wodę; kanap­ki i ciast­ki przy­dadzą się zawsze 🙂
Przewiń do góry