Strona główna » Covid 19 – status Festiwalu na maj 2020

Cześć!

Zgod­nie z obiet­nicą, przekazu­je­my nasze comiesięczne stanowisko dot. com­bo Orga­ni­za­c­ja Fes­ti­walu Lar­powego / Pan­demia Covid — 19.

Bieżą­cy sta­tus: przy­go­towanie do orga­ni­za­cji Fes­ti­walu w zaplanowany ter­minie trwa­ją bez zakłóceń. Mamy nadzieję, że do sierp­nia orga­ni­za­c­ja naszego wydarzenia będzie możli­wa od strony prawnej, a sama impreza całkowicie bez­piecz­na dla uczest­ników.

Poz­draw­iamy!
Orga­ni­za­torzy BB Sum­mer Week 2020

Przewiń do góry