BlackBox No.03 — Świąteczny Larp Niespodzianka

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 28.12.2014 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: