BlackBox No.09 — Romeo i Merkucjo

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Romeo i Merkucjo

Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

19.04.2015 r. godz. 18:00

Wstęp wol­ny.