BlackBox No.13 – poliamoria po wiedźmińsku

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Wiedźmin i czarodziejki

Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

22.11.2015 r. godz. 20:00

Wstęp wol­ny.