BlackBox No.14 – Scoia’tael, terroryści w świecie Wiedźmina

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Zakładnicy

Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

29.11.2015 r. godz. 19:00

Wstęp wol­ny.