BlackBox No.15 – Wsiadać, drzwi zamykać!

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Opóźnienie może ulec zmianie

Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

27.12.2015 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 20 zł.