Strona główna » Larpy » Opóźnienie może ulec zmianie

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 13

W tym

5
5
3

Larp poprowad­zono na:

Każdy, kto kiedykol­wiek podróżował pol­ski­mi pociąga­mi, spotkał się ze zdaniem wydoby­wa­ją­cym się z trzeszczącego głośni­ka na obskurnym per­onie – „Panie i Panowie. Pociąg przy­jedzie z opóźnie­niem… Opóźnie­nie może ulec zmi­an­ie…” – Frus­tru­jące, praw­da? Cza­sem, od tego czeka­nia zapom­i­na się o sen­sie włas­nej podróży i jedyne czego w takiej chwili się prag­nie, to po pros­tu ode­jść w siną dal. Tym razem jed­nak tak nie będzie. Tym razem, Wy wszyscy, jadą­cy do rodziny, szkoły, pra­cy czy by spotkać włas­ną miłość, przekona­cie się, że czekanie na stacji na opóźniony pociąg jest niczym. Zaprasza­my i życzymy udanej podróży…

Opis

Gra o ludzi­ach. O prze­cięt­nym życiu, w niecodzi­en­nym wyda­niu. Przyj­mu­jąc świat za oczy­wisty, przekona­cie się, że życie potrafi zaskoczyć swo­ją złożonoś­cią. Nie wszys­tko jest zawsze tym czym się wyda­je. Grę poprzedza brief­ing, pod­czas którego wyjaśniona zostanie mechani­ka, mod­er­ac­ja i sytu­ac­ja w jakiej się zna­jdziecie. Wtedy też staniecie się pasażera­mi poci­agu zmierza­ją­cy­mi do tak ważnej dla każdego stacji.

Larp może wywoły­wać silne emoc­je i kre­ować sce­ny, które mogą uraz­ić lub obrzy­dz­ić niek­tórych graczy. Zachę­camy by otworzyć umysł, odrzu­cić skrępowanie i po pros­tu dobrze się bawić.

Wymagania

Sugeru­je­my przy­by­cie w ubra­ni­ach codzi­en­nych, stylizowanych/inspirowanych modą pol­ską lat 80/90-tych.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry