Sokólska Aleksandra - BlackBox 3City

Sokólska Aleksandra

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Sokól­ska Alek­san­dra nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Sokól­ska Alek­san­dra nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu