BlackBox No.16 – Strata

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Strata

Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

31.01.2016 r. godz. 18:00

Wstęp wol­ny.