BlackBox No.17 – Spontaniczna miłość

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Pani i Otto

Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

28.02.2016 r. godz. 18:00

Wstęp wol­ny.