Strona główna » Larpy » Pani i Otto

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: romans

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4

W tym

2
2

Larp poprowad­zono na:

Oto opowieść, gdzie szczęś­cie nie jest jedynie przelot­ną chwilą, radość nie trwa krótko, a miłoś­ci moż­na ufać bez­granicznie. Oto ona – his­to­ria Pani i Otta. Opowieść bez kon­flik­tów i dra­matów, bez wrogów i nien­aw­iś­ci. Opowieść o miłoś­ci, słod­ka, mdła i pod­szy­ta zazdrością.

Opis

Pani i Otto to gra, która przez pow­tarza­jące się sce­ny przed­staw­ia sytu­acje szczęśli­we i bezkon­flik­towe. Dwie pary graczy na zmi­anę odgry­wa­ją sce­ny z his­torii głównych bohaterów. Gra bez akty­wnego udzi­ału wid­owni, jed­nak zaprasza­my do oglądania.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry