BlackBox No.05 — All About Love

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 01.02.2015 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Pani i Otto

Wstęp wol­ny.

Klątwa posiadłości Whately

Cena bile­tu 10 zł.