BlackBox No.19 – Lewiatan

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 19.06.2016 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Lewiatan

Wstęp wolny.