BlackBox No.27 – Posłuchaj głosu

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 29.01.2017 r. godz. 00:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Wszystko dla N.

Wstęp wol­ny.

Wszystko dla N.

Wstęp wol­ny.