BlackBox No.31 – Poirot w Sopocie

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Tajemnice Blackwater Mansion

26.03.2017 r. godz. 12:00

Wstęp wol­ny.

Tajemnice Blackwater Mansion

26.03.2017 r. godz. 16:30

Wstęp wol­ny.