BlackBox No.32 – Samsara

Miej­sce: Miesz­ka­nie pry­wat­ne — Samsara

Czas: 09.04.2017 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Samsara

Wstęp wolny.