Strona główna » Larpy » Samsara

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: imer­s­ja

Czas trwa­nia: 1.5 godziny

Larp poprowad­zono na:

Sam­sara to krąg reinkar­nacji, wędrów­ki duszy między kole­jny­mi wcie­le­ni­a­mi. Nim dusza znów zostanie zamknię­ta w cielesnej powłoce, może cieszyć się swo­bodą bycia, poza wszelki­mi miara­mi. Wyzby­wa się słów, topi się w świ­etle przed-wiecznoś­ci. Pozwól sobie poczuć tą wol­ność, wyzbądź się słów, pozbaw doz­nań ciała, by zatopić się w wol­noś­ci i lekkoś­ci swo­jej duszy. Sam­sara to coś więcej niż larp, to podróż po świecie astral­nych doz­nań ludz­kich emocji.

Opis

Sam­sara to gra na pograniczu larpa i per­for­mance’uu. Gracze wciela­ją się w bez­cielesne byty, zwane dusza­mi. Aby pod­kreślić ich eteryczność, nie mogą komu­nikować się ze sobą poprzez słowa ani dotyk. Jedyną for­mą wyrazu pozosta­je ruch. Nas­tro­jowa muzy­ka oraz wcześniejsze warsz­taty pozwala­ją grac­zom wyzbyć się wsty­du ciała i krę­pacji przed tańcem. Gra odby­wa się w zaciem­nionym pomieszcze­niu, a gra świateł pozwala poczuć się niczym w pozbaw­ionej przestrzeni wyr­wie w cza­sie, między śmier­cią a nar­o­dz­i­na­mi. Sam­sara pozwala wypowiedzieć to do czego słowa są zbyt ubo­gie, wyzwala emoc­je pokazu­jąc nam jak ogrom­ną mają siłę. To wręcz misty­czne przeży­cie w którym ciało odchodzi na dal­szy plan.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religi­jną.

Przewiń do góry