BlackBox No.33 – Eutanazja

Odwo­ła­ny

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Eutanazja

22.04.2017 r. godz. 12:00

Cena bile­tu 100 zł.

Eutanazja

23.04.2017 r. godz. 12:00

Cena bile­tu 100 zł.