Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.63 — Czarne Serce Kamelotu

Miejsce: Cen­trum Hewelianum

Czas: 31.03.2019 r. godz. 18:00

Larpy nowoze­landzkie: pode­jś­cie drugie! Pią­ty sezon wypchal­iśmy po brze­gi gra­mi SF i dosyć późno zdal­iśmy sobie sprawę z tego, że braku­je w har­mono­gramie solid­nego sce­nar­iusza fan­ta­sy. Ponieważ to poważ­na luka, zde­cy­dowal­iśmy się uzu­pełnić ją grą będącą esencją gatunku. Sce­nar­iusz zalud­ni­a­ją królowie, książę­ta, jest magia i ryc­er­s­ki hon­or, przy­jaźń, miłość, romans i zdra­da. Do tego gale­ria postaci znanych wszys­tkim z pop­kul­tu­ry: Król Artur, Mor­gana, Lancelot, Mer­lin, a nawet Tris­tan i Isol­da (!). Niniejszym zaprasza­my Was na grę

Czarne Serce Kamelo­tu

Larp, którego autorem jest napisał Ryan Pad­dy, miał swo­ją pre­mierę na kon­wen­cie Chimera w Auck­lend w 2009 roku. Pomi­mo upły­wy dekady od jej napisa­nia, jej sce­nar­iusz wyda­je nam się zaskaku­ją­co dobrze znosić próbę cza­su. Z pewnoś­cią przy­pad­nie do gus­tu wiel­bi­cielom i wiel­bi­cielkom arturi­ańs­kich, wczes­nośred­niowiecznych kli­matów.

Sprzedaż biletów w cenie 40zł rozpocznie się na kilka­naś­cie dni przed grą.
Na wydarze­nie moż­na zabrać własne napo­je i jedze­nie.

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Czarne Serce Kamelotu

Cena bile­tu 40 zł.

Przewiń do góry