Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.74 — Dzwon

Czas: 12.01.2020 r. godz. 18:00

Rok 2020 otwier­amy grą, która bez prob­le­mu powin­na trafić w Wasz gust. Wiemy, że:

  • lubi­cie gry SF;
  • lubi­cie od cza­su do cza­su ponurzać się w matafizy­cznym mroku i półm­roku;
  • z jakiegoś powodu przy­padły Wam do gus­tu larpy z Nowej Zelandii.

Dlat­ego, gdy znaleźliśmy w sieci poniższy sce­nar­iusz zakupil­iśmy go bez zas­tanowienia. Niniejszym zaprasza­my Was w dzi­wną podróż w Przestrzeni‑H pasażer­skim lin­iow­cem kos­micznym The Soul. Awarie, utra­ta pamię­ci, poczu­cie dyskom­for­tu i tajem­niczy dźwięk — wszys­tko w cenie bile­tu na larp autorstwa Cather­ine i Stephanie Pegg

Dzwon

Bilety

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Dzwon

12.01.2020 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 20 zł.

Przewiń do góry