Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.78 — Szpony Zachodzącego Słońca

Czas: 08.03.2020 r. godz. 18:00

Odkąd w 1994 roku wydano pol­ską wer­sję sys­te­mu RPG Warham­mer, reg­u­larnie pojaw­ia­ją się larpy osad­zone w jego uni­w­er­sum. Wiemy, jak bard­zo lubi­cie ten sys­tem, dlat­ego staramy się przy­na­jm­niej raz do roku poprowadz­ić dla Was warham­merowy sce­nar­iusz. Tym razem nasz wybór padł na grę Sun­set Claws autorstwa Ste­va’a Dar­lin­got­na. Może­cie spodziewać się intryg, spisków, poli­tykowa­nia i zdrady. Zaprasza­my do oblężonego Alt­dor­fu na larp

Szpony Zachodzącego Słońca

Grę poprowadzi dla Was gościn­nie Míchał Talaš­ka. Goś­cić nas będzie gdańs­ka Klubo­ga­le­ria Bunki­er. Bilet w cenie 40zł upraw­nia do otrzy­ma­nia dowol­nego napo­ju do 10zł gratis. Prosimy o przy­by­cie na grę w stro­jach adek­wat­nych do wybranej roli i set­tin­gu larpu. 

Bilety

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Szpony Zachodzącego Słońca

08.03.2020 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 30 zł.

Przewiń do góry