Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.79 – Hope

Czas: 24.07.2020 r. godz. 20:00

Są twór­cy, którzy lubią pra­cow­ać w samot­noś­ci. Są też i tacy, dla których fra­jdą jest pra­ca w zes­pole albo jed­no­ra­zowa współpra­ca z innym autorem/autorką nad konkret­nym pomysłem. Larp, na który was zaprasza­my to właśnie efekt black­box­owej i nau­tilu­sowej kolab­o­racji. Anna “Szarańcza” Szew­czyk już prowadz­iła u nas swo­je gry (i ma odd­aną grupę fanów); Artur Biesi­ad­ows­ki w roli twór­cy na sce­nie BB3C debi­u­tu­je (co niesamowicie nas cieszy, bo ma opinię świet­nego MG). 

Nie przedłuża­jąc — wraz z twór­ca­mi zaprasza­my Was na pokład statku kosmicznego 

Hope

który wypełniony kolonista­mi w kri­o­genicznym śnie zmierza w stronę odległej, ziemiopodob­nej planety. 

Larp odbędzie się bezpłat­nie, online. Na wydarze­nie może­cie zapisać się poprzez FORMULARZ udostęp­niony przez tan­dem prowadzą­cych / autorów. Zapraszamy!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Hope

24.07.2020 r. godz. 20:00

Wstęp wol­ny.

Przewiń do góry