Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.80 – Grosik za moje myśli

Czas: 01.08.2020 r. godz. 19:00

Kam­er­al­na gra dla czterech osób jest wyjątkowo dobrze skom­ponowanym kok­ta­jlem gatunków. Trochę tutaj soft SF na poziomie kul­towego seri­alu Black Mir­ror; trochę hor­roru, bo w sum­ie dzi­w­na ter­apia z dzi­wny­mi ludź­mi dotknię­ty­mi amnezją. Do tego ciężkie tem­aty, wspom­nienia wyparte nie bez przy­czyny. Wszys­tkie te kom­po­nen­ty spina intu­icyj­na mechani­ka. Zde­cy­dowanie, jeden z tych larpów, który wcią­ga głęboko, znien­ac­ka. Trwa chwilę i dopiero po chwili gracze ori­en­tu­ją się, że minęły cztery godziny. 

Grosik za moje myśli

poprowadzi dla Was online i za free Artur Biesi­ad­ows­ki. Radz­imy szy­bko rez­er­wować miejsca!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Grosik za moje myśli

01.08.2020 r. godz. 19:00

Wstęp wol­ny.

Przewiń do góry