Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.86 – Utkani z Liści Wawrzynu

Czas: 31.01.2021 r. godz. 19:00

Black­box to nie tylko okaz­ja do tego, by poz­nać nowe gry z Pol­s­ki i świa­ta. Reg­u­larnie staramy się też zapraszać do prowadzenia Mis­trzów i Mis­trzynie Gry niezwiązanych na co dzień z BB3C. Miło nam poin­for­mować, że tym razem nasze zaprosze­nie przyjęły Karoli­na Wysoc­ka i Kse­nia Golińs­ka. Ostat­niego dnia sty­cz­nia 2021 poprowadzą dla Was grę

Utkani z Liści Wawrzynu

którą wspól­nie napisały. W trak­cie roz­gry­w­ki prze­niesiecie się po raz pier­wszy black­box­owym wehikułem do Estonii. Serdecznie zapraszamy!

Chcesz wziąć udzi­ał w grze? Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Utkani z liści wawrzynu

31.01.2021 r. godz. 19:00 Wstęp wolny.

Przewiń do góry