Strona główna » BlackBoxy » BlackBox OWL — Otwarte Warsztaty Larpopisania 05

Zaprasza­my Was na drugie Otwarte Warsz­taty Lar­popisa­nia.

Goś­cić będzie nas Bib­liote­ka z Pasją w Gdyni Redłowie w sobotę, 4 kwiet­nia. Warsz­taty potr­wa­ją od godziny 11:00 do 16:00, dla chęt­nych — inte­grac­ja i after po… 🙂

Moż­na przynieść własne ciast­ki i kanap­ki! 🙂

Wstęp na wydarze­nie jest bezpłat­ny.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przewiń do góry