Strona główna » Larpy » Otwarte Warsztaty Larpopisania

Opis

Szy­b­ka anki­eta na face­bookowej grupie Larp Trójmi­as­to pokaza­ła, że wielu z Was nosi się z zami­arem napisa­nia włas­nej gry. Więcej Waszych gier — to potenc­jal­nie więcej gier do pokaza­nia na Blackboxie!

Spotka­jmy się więc, by wspól­nie pisać larpy! Masz szkic, pomysł, ideę? Niedokońc­zony kon­cept, który od daw­na kurzy się w szu­fladzie? Nie wiesz o pisa­niu nic i chcesz zobaczyć jak zacząć przy­godę z tworze­niem larpów z poziomu białej kart­ki? Nasze spotkanie jest właśnie dla ciebie!

W pro­gramie:

* krótkie wykłady i prezen­tac­je o pro­jek­towa­niu larpów;
* 2 ses­je “Fast Pro­to­typ­ing”, czyli pisa­nia gier na czas na zadany temat;
* “Idea speedat­ing”, czyli szy­bkie prezen­towanie włas­nych pomysłów (a być może szukanie współautorów?…);
* pra­ca włas­na i feed­back od i dla pozostałych uczestników.

Uczmy się od siebie, twórzmy gry razem!

Przewiń do góry