Złote Rendez-Vous

Larp jest osad­zony w alter­naty­wnej wer­sji his­torii, w której mimo poraż­ki państw Osi, Aliantom nie udało się ostate­cznie pokon­ać wro­ga, a między ZSRR a niedo­bitka­mi Rzeszy trwa woj­na wywiadów. Jest to lekko diesel-punkowy krymi­nał noir, z ele­men­ta­mi nad­przy­rod­zony­mi, zain­spirowany­mi Indi­ana Jone­sem i powieś­cią Alis­taira MacLeana Złote Ren­dez-Vous, która też nadała tytuł tej grze.  Gracze wciela­ją się …

Złote Ren­dez-Vous Read More »