Poprzedni lokatorzy

Poprzed­ni loka­torzy to opowieść o zmi­anach, nieuchron­nie zachodzą­cych w ludzi­ach, osad­zona w kon­wencji his­torii o duchach. Miłość i zau­fanie ściera się tutaj ze zgorzknie­niem i nien­aw­iś­cią, które prowadzą ostate­cznie do tragedii. Duchy przeszłoś­ci nie dają się odeg­nać, a przyszłość leży w rękach graczy. Czy his­to­ria musi się powtórzyć? Gra bez akty­wnego udzi­ału wid­owni, jed­nak zaprasza­my …

Poprzed­ni loka­torzy Read More »