Klątwa posiadłości Whately

Dra­ma toczą­ca się pod­czas aukcji, na której licy­tacji pod­dana zostanie kolekc­ja okul­tysty­cznych przed­miotów należą­cych do zmarłego przed dwoma tygod­ni­a­mi Alexa Whate­ly. Trag­icznie zmarły właś­ci­ciel padł ofi­arą słyn­nego „Wam­pirycznego Zabój­cy”, gra­su­jącego od wielu miesię­cy po Nowej Anglii. Gwoździem pro­gra­mu będzie licy­tac­ja Necro­nom­i­conu w tłu­macze­niu Oliusa Wormiusa. Na miejs­cu zebrało się bard­zo wiele dzi­wnych grup i figur, …

Kląt­wa posi­adłoś­ci Whate­ly Read More »