Noc Jaśminowa

To opo­wieść o gru­pie mło­dych ludzi u pro­gu doro­sło­ści, w przed­dzień waka­cji. Tyl­ko że nie są to zwy­kłe waka­cje. Co z tego, że cze­re­śnie wyjąt­ko­wo tanie, po 2 zło­te, moż­na jeść gar­ścia­mi. To waka­cje 1939 roku, my wie­my, że to ostat­nie spo­koj­ne mie­sią­ce przed wojen­ną zawie­ru­chą.  Ale oni nie wie­dzą. Spo­ty­ka­ją się, piją mod­ne kolorowe …

Noc Jaśmi­no­wa Read More »