Larp niespodzianka

Autor/rzy:

Autor nie­zna­ny

For­mat: larp

Larp popro­wa­dzo­no na:

Gry nie popro­wa­dzo­no na rzad­nym Black­Bo­xie

Opis

Cza­sa­mi chce­my Was czymś zasko­czyć 🙂