Filipiak Agnieszka - BlackBox 3City

Filipiak Agnieszka

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Fili­piak Agniesz­ka nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Fili­piak Agniesz­ka nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu