Idziak Piotr - BlackBox 3City

Idziak Piotr

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Idziak Piotr nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Idziak Piotr nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu