Jaksa Iga - BlackBox 3City

Jaksa Iga

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Jak­sa Iga nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Jak­sa Iga nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu