Jurgiel Paweł - BlackBox 3City

Jurgiel Paweł

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Jur­giel Paweł nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Jur­giel Paweł nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu