Kądzielawa Dominika - BlackBox 3City

Kądzielawa Dominika

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Kądzie­la­wa Domi­ni­ka nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Kądzie­la­wa Domi­ni­ka nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu