Konicz Szymon - BlackBox 3City

Konicz Szymon

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Konicz Szy­mon nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Konicz Szy­mon nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu