Rudziński Michał - BlackBox 3City

Rudziński Michał

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Rudziń­ski Michał nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Rudziń­ski Michał nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu