Ochman-Jasińska Katarzyna - BlackBox 3City

Ochman-Jasińska Katarzyna

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Wyprodukowane BlackBoxy

Ochman-Jasiń­ska Kata­rzy­na nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu