Pajdziński Andrzej - BlackBox 3City

Pajdziński Andrzej

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Paj­dziń­ski Andrzej nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Paj­dziń­ski Andrzej nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu