Płaszewska Joanna - BlackBox 3City

Płaszewska Joanna

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Pła­szew­ska Joan­na nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Pła­szew­ska Joan­na nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu