Rogala Michał - BlackBox 3City

Rogala Michał

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Wyprodukowane BlackBoxy

Roga­la Michał nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu