Rogusz Dawid - BlackBox 3City

Rogusz Dawid

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Rogusz Dawid nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Rogusz Dawid nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu