Smurzyński Łukasz - BlackBox 3City

Smurzyński Łukasz

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Smu­rzyń­ski Łukasz nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Smu­rzyń­ski Łukasz nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu