Sroka Krzysztof - BlackBox 3City

Sroka Krzysztof

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Sro­ka Krzysz­tof nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Sro­ka Krzysz­tof nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu