Tomalik Mikołaj - BlackBox 3City

Tomalik Mikołaj

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Toma­lik Miko­łaj nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Toma­lik Miko­łaj nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu