Urbanowicz Łukasz - BlackBox 3City

Urbanowicz Łukasz

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Urba­no­wicz Łukasz nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Urba­no­wicz Łukasz nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu